top of page

מתחם מגרשים לכיש אשדוד

שני מגרשי כדורגל טבעיים בגודל תקני של 7,560 מ"ר למגרשהגוף המזמין

עמותת הספורט העירונית אשדוד


שנה

2022


סוג הדשא

דשא טבעי מזן ברמודה


גודל

7,560 מ"ר לכל מגרש


עבודות נוספות

תשתית ניקוז, יישור שתית בלייזר, אבן גן, מערכת השקייה, שערי כדורגל, ספסלי שחקנים ועמדות שופט


 


Opmerkingen


bottom of page